Spark of Madness Sets Hugo on Fire – Hugo

Stamboom/pedigree         gezondheid/health

Hugo, ons langverwachte bruine puppenkind.
Al zo lang wilde Marc een bruintje en dus gingen we speciaal op zoek naar een dekreu die bruin vererfde. Helaas waren de statistieken niet met ons… 50% kans reu-teef en we kregen 8-1. 25% kans op bruin en alle pupjes werden voor de voet zwart geboren. 8 zwarte, blinkende pups, waarvan 7 heren, we moeten er niet  over liegen dat er op dat moment een lichte teleurstelling was. En toen werd het laatste pupje geboren. Zijn kleur was duidelijk anders. “Daar is mijn bruin pupje” kirde Marc blij.
Ik lachte het weg want ja, zo kan je toch niet kiezen…
Toch was er van bij het begin iets bijzonders aan deze uk. Hij was het lievelingetje van mama Olga en ook van baasje Marc. Nu nog speelt Olga dolgraag met haar bruine kind terwijl haar zwarte kind gemeden wordt. En ook bij de baas is de voorkeur gebleven. Die 2 blijken perfect bij elkaar te passen, ze zijn zo gelukkig met elkaar. Waar de baas is, is Hugo en dat is zo mooi om te zien. Ze worden een geweldig team!

Verder is Hugo een beetje de rataplan in onze roedel. Hij maakt iedereen aan het lachen, heeft duizend uitdrukkingen en hoe vaak vragen we ons niet af wat er in zijn hoofdje om gaat. Hij kan heel gedreven zijn, maar heeft het gevoelige kantje van zijn mama geërfd. Hij houdt net als zijn broer van rennen, heel veel en heel hard rennen.

Hugo is minstens zo atletisch als zijn broer, zijn iets kortere rug helpt hem om nog beter en korter te draaien. Zijn flexibiliteit is enorm alsook zijn vermogen om snelheid te maken.
Hugo vererft driekleur en langhaar.


Hugo, our long-awaited brown puppy child.
For so long Marc had wanted a little brown one and so we specifically went looking for a stud dog that inherited brown. Unfortunately, the statistics were not with us…. 50% chance male-bitch and we got 8-1. 25% chance of brown and all puppies were born black for the foot. 8 black, shiny puppies, 7 of them gentlemen, we shouldn’t lie that there was a slight disappointment at that moment. And then the last puppy was born. His colour was clearly different. “There’s my brown puppy” Marc cooed happily.
I laughed it off because yes, you can’t choose like that anyway….
Yet from the very beginning there was something special about this little one. He was the darling of mama Olga and also of boss Marc. Even now Olga loves to play with her brown child while her black child is shunned. And preference has also remained with the boss. The 2 appear to be a perfect match, they are so happy together. Where the boss is, Hugo is and that is so nice to see. They are becoming a great team!

Furthermore, Hugo is a bit of the rataplan in our pack. He makes everyone laugh, has a thousand expressions and how often we wonder what is going on in his little head. He can be very driven, but has inherited his mum’s sensitive side. Like his brother, he loves to run, a lot and very hard.

Hugo is at least as athletic as his brother, his slightly shorter back helps him to run even better and shorter. His flexibility is enormous as is his ability to gain speed.
Hugo inherits tricolour and longhair.