Ithlinne Reesheja – Vera

English below

Toen Olga onverwacht gesteriliseerd moest worden, ontstond het dilemma: houden we een dochter van haar om mee verder te gaan? Of zorgen we voor een meisje dat past bij onze jongens om via hen de kennel verder te zetten.
We besloten ons hart te laten beslissen en zo bleef er toch nog een zoon van Olga.

Stilletjes aan begon de zoektocht naar een nieuwe aanwinst. Al snel werd mijn aandacht getrokken door “Reesheja”. Ik kan niet goed uitleggen waarom, maar 1 van de filmpjes die toevallig voorbij kwamen, bleef door mijn hoofd gaan. Ik besloot deze kennel te gaan volgen en ontdekte prachtige honden met geweldige werkdrive, sterk in hun hoofd, maar ook een fokster die doordacht bezig is en in wiens gedachtengang ik me helemaal kon vinden. Toch bleef het een passieve gedachte…

Tot kort na kerstmis 2022 plots verscheen dat er mogelijk een meisjespupje beschikbaar zou zijn bij Reesheja. Mijn hart sloeg een slag sneller, was dit het? Toen ik verder keek zag ik dat ook de vader van deze pup dezelfde aantrekkingskracht op me had. Deze hond liet mijn hart al vele malen sneller slaan en de nakomelingen die ik van hem kende vond ik super. Er startten lange conversaties zowel hier thuis als met de fokster en uiteindelijk waren we er allemaal uit: deze kleine meid mocht onze kennel komen versterken.

Wat we zochten was een dame met iets meer haar op de tanden, een meisje dat net een beetje sterker in de schoenen staat.
En dat kregen we!
Vera is totaal anders dan onze andere honden, ze heeft een eigen wil om u tegen te zeggen en een flinke handleiding. Ze is ontzettend lief en aanhankelijk, maar laat zich niet zomaar bedotten of omkopen. Haar drive, concentratie en manier van bewegen is erg veelbelovend!

We zijn benieuwd wat de toekomst met haar zal brengen!
Ik ben er zeker van dat eens we de handleiding van binnen en van buiten kennen, we een ontzettend trouwe en werklustige metgezel aan haar zullen hebben.

———————————————————————

When Olga had to be spayed unexpectedly, the dilemma came up: do we keep a daughter of hers to continue with? Or do we look after a girl who matches our boys to continue the kennel through them. We decided to let our hearts decide and so a son of Olga stayed after all.

Slowly the search for a new girl began.
Soon my attention was caught by “Reesheja”. I can’t really explain why, but 1 of the videos that happened to pass by kept going through my head. I decided to follow this kennel and discovered amazing dogs with great work drive, strong in their minds, but also a breeder who is thoughtful and in whose train of thought I could totally identify with. Still, it remained a passive thought….

Until shortly after Christmas 2022, it suddenly appeared that a female puppy might be available from Reesheja. My heart skipped a beat, was this it? When I looked further, I saw that the father of this puppy also had the same attraction for me. This dog already made my heart beat many times faster and the offspring I knew from him I liked a lot.
Long conversations started both here at home and with the breeder and finally we all agreed: this little girl was welcome to join our kennel.

What we were looking for was a lady with a stronger mind. And that’s what we got! Vera is totally different from our other dogs, she has a strong will of her own and quite a handbook. She is extremely sweet and affectionate, but will not be fooled or bribed easily. Her drive, concentration and way of moving are very promising!

We are curious to see what the future will bring with her!
I am sure that once we know the guidebook inside and out, we will have an incredibly loyal and working companion in her.