5 weeks

22 januari 2022

English below

Vijf weken sinds de romantische ontmoeting tussen Olga en Thaji, stilaan krijgt alles meer vorm. Ook Olga zelf begint een andere vorm te krijgen. Nog subtiel, maar er begint een buikje te komen, samen met enkele andere veranderingen.
Ze is wat rustiger, al gaat ze graag nog wandelen en spelen. De juffrouw is ook flink kieskeurig op eten en hoewel ze erg hongerig lijkt, wil ze enkel dàt eten wat ècht lekker is. Daar begaat ze dan wel zowat een moord voor.

De toekomstige puppyzones in huis zijn bepaald, de werpkist is besteld en gearriveerd, de nodige literatuur is weer opgefrist. Een thema voor het nest met bijhorende mogelijke stamboomnamen zijn gekozen.
Verder zijn we uiteraard helemaal niet ongeduldig!
Enkele pups zullen heel dicht bij ons blijven, bij heel nauwe vrienden. Wat is het leuk om samen zo ongeduldig te zijn en te speculeren over vanalles en nog wat.
Om ons ongeduld tegemoet te komen, namen we deze week nog eens een kijkje met de echo.
Wat heerlijk dat Olga zo chill is op de praktijk en op de echo tafel. Ze geniet met ons mee als ze, omringd door enthousiastelingen om de bewegende beeldjes, lekker over haar buikje geaaid wordt.

Kortom, we genieten enorm van de voorpret, maar we kunnen niet wachten tot deze ukkies er zijn!

Day 31 Daily belly massage
Day 32
Day 33
Day 36

Five weeks since Olga and Thaji’s romantic encounter, everything is slowly starting to take more shape. Olga herself is also beginning to take on a different shape. Still subtle, but a belly is starting to appear, along with some other changes.
She is a bit quieter, although she still likes to go for walks and play. The lady is also quite picky on food and although she seems very hungry, she only wants to eat what is really delicious. For that she almost commits a murder.

The future puppy zones in the house have been determined, the whelping box has been ordered and arrived, the necessary literature has been refreshed. A theme for the litter with possible pedigree names has been chosen.
Furthermore, we are of course not at all impatient!
Some puppies will stay very close to us, with very close friends. How nice it is to be so impatient together and to speculate about all sorts of things.
To satisfy our impatience, we took another look with the ultrasound this week.
How wonderful that Olga is so chill at the practice and on the ultrasound table. She enjoys being petted on her belly, surrounded by enthusiastic people who are watching the moving images.

In short, we are enjoying the pre-fun very much, but we can’t wait for these little ones to arrive!