Little dragons on the way

10 januari 2022

English below

Duiveltjes in vuur en vlam in combinatie met een Japanse draak, wat gaat dat geven?
Nog 6 weken geduld vooraleer we de kleine, dappere draakjes mogen verwelkomen!

Vanmiddag na schooltijd ging ik Cas oppikken op school, samen reden we terug naar de praktijk waar Olga op ons zat te wachten.
Olga sprong zelf vlotjes op de tafel en legde zich gewillig op haar rug. Cas nam plaats op de echostoel.
Ja, kleine wie-weet-dierenartsen-in-spe kunnen niet vroeg genoeg oefenen!
Al snel plopte daar een eerste blaasje op het scherm! Wat een heerlijk gevoel als je deze kleine wondertjes voor het eerst ziet! Kloppende hartjes in elk wit vlekje maakt het helemaal af: ja zeker, ons jaar is alvast goed begonnen!

Nu is het alleen nog aftellen naar 18 februari.
Wat zijn we benieuwd naar deze ukjes!

Devils on fire combined with a Japanese dragon, what will that bring us?
Just 6 more weeks of patience before we can welcome the brave, little dragons!

This afternoon after school I went to pick up Cas at school, together we drove back to the practice where Olga was waiting for us.
Olga jumped smoothly on the table and laid down on her back willingly. Cas took a seat on the ultrasound chair.
Yes, little maybe-future-veterinarians can’t practice early enough!
Soon, there plopped a first one on the screen! What a wonderful feeling when you see these little miracles for the first time! Beating hearts in each white spot completes it all: yes, our year has already started well!

Now it’s only countdown to February 18.
We are so excited to see these little ones!