A new adventure begins…


21/12/2021

Foto Gunther Sourbron

English below

Een tripje naar Italië voor de dekking, dat zagen we wel zitten. Maar toch ook een beetje spannend, de timing voor de dekking moet toch ook goed zitten. En dan nog Olga die vorig jaar een stille loopsheid doormaakte.
Toen in november alle reuen in haar buurt steeds meer geïnteresseerd waren en sommige zelfs tot over hun oren verliefd bleken, begon de spanning te stijgen. De juffrouw werd nauw opgevolgd, maar er gebeurde niks…
Tot 3 weken geleden toch een aantal duidelijke gedragsveranderingen te merken waren. Het bleef nog even twijfelachtig en ook deze loopsheid was niet helemaal volgens het boekje, maar toch konden we vrij snel besluiten dat het moment nu toch gekomen was.
Last minute werden de coronamaatregelen in Italië en Oostenrijk verstrengd en door allerhande andere perikelen kon ook Marc dan toch niet mee. Enkele crisisvergaderingen later vonden we iemand bereid om mee te reizen.
Zaterdagochtend slaagden we gelukkig met glans voor onze coronatest en daar gingen we. Door de verstrengde maatregelen hadden we maar 24uur na afname van de test om de grens van Italië te bereiken. Een flinke rit voor de boeg dus.
Gelukkig ging alles voorspoedig en konden we ons bedje, net over de grens van Italië, opzoeken.
Zondag konden we genieten van de prachtige natuur, ons verwonderen over de vele mooie uitzichten en verrukt zijn over de vele sneeuw.
En dan, eindelijk, mochten we de man van onze dromen ontmoeten: Thaji.
Wat is hij knap! Hij overtrof al onze verwachtingen met zijn aangename persoonlijkheid. Een sociale, ontzettend relaxte hond die ook nog eens een echte gentleman bleek te zijn. Ook de rest van de familie was geweldig, stuk voor stuk prachtige, vriendelijke en stabiele honden.
De dekking verliep vlot en op maandag mochten de tortelduifjes dit nog een keer overdoen.

Als alles goed gaat mogen we rond 18 februari 2021 pupjes verwachten!

Dank je wel, Gunther, om mijn reispartner te zijn!

foto Gunther Sourbron

A trip to Italy for the mating, that was something we were looking forward to. But also a bit exciting, because the timing of the mating has to be right. And then there is Olga, who had a silent heat last year.
When in November all males in around her became more and more interested and some even appeared to be head over heels in love, the tension started to rise. The lady was closely followed, but nothing happened…
Until 3 weeks ago when some clear behavioural changes were noticed. It remained doubtful for a while and also this heat was not entirely by the book, but still we could decide pretty quickly that the moment had come.
Last minute the corona rules in Italy and Austria were tightened and due to all kinds of other perils Marc could not come.
On Saturday morning we passed our corona test and off we went.
Fortunately, everything went well and we could go to bed just across the border in Italy.
On Sunday, we could enjoy the beautiful nature, marvel at the many scenic views and be enchanted by the snow.
And then, finally, we got to meet the man of our dreams: Thaji.
How handsome he is! He exceeded all our expectations with his pleasant personality. A social, very relaxed dog who also turned out to be a real gentleman. The rest of the family was great too, all beautiful, friendly and stable dogs.
The mating went smoothly and on Monday the lovebirds could meet each other again.

If all goes well, we can expect puppies around February 18, 2021!